Algemene Voorwaarden

Je kunt hieronder onze algemene voorwaarden lezen.
Bovendien sturen we ze je ook bij het verzenden van een offerte toe.
Mystic Travel is eigendom van Uniovision. (www.uniovision.nl)

Voor de deelnemer
Je zelf ont-wikkelen bij Mystic Travel is een innerlijke weg waar jezelf de verantwoordelijkheid voor draagt. Dus de begeleiders van Mystic Travel zijn geen hulpverleners en ook geen therapeuten.
 

De begeleiders van Mystic Travel hebben de intentie om mensen vanuit onvoorwaardelijke liefde te begeleiden bij het ontwikkelen van hun bewustzijn.
 

Geheimhouding 

De begeleiders verstrekken geen informatie aan derden als daarmee de vertrouwensrelatie met de deelnemer wordt geschaad, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Daarop behouden we geen aanspraak op grond van wettelijke verplichtingen.  

 

Aansprakelijkheid 

De begeleiders van Mystic Travel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel of schade van welke aard ook. Daarbij maakt het niet uit welk direct of indirect verband er kan worden gelegd met de deelname aan de training.  

Deelnemers kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die, door het niet opvolgen van de door de begeleiding gegeven aanwijzingen of adviezen, door henzelf wordt toegebracht aan personen, huis of huisraad. 

 

Contact & Digitale communicatie 

Met de begeleiders van Mystic Travel kun je op verschillende wijze in contact komen. Daarbij geven wij , gezien de aard van onze activiteiten, wij de voorkeur aan contact in persoon of via de telefoon.  

Van contact via: ‘sms’, ‘app’ en dergelijke ‘chat services’ maken wij (in principe) geen gebruik. Het past niet in onze visie.
Concreet betekent dit dat wanneer deelnemers ons smsen, een app sturen ed. wij hier niets mee doen, het bericht wordt als niet verzonden beschouwd.

Wij dagelijks telefonisch bereikbaar (ma – vr)  9.00 – 18.30 uur.  

Bij geen gehoor’ kun je het antwoordapparaat inspreken. Wij nemen contact op zodra daarvoor gelegenheid is.
 

Voor het maken van een afspraak kun je ons ook bereiken via de mail:  info@uniovision.nl. We vragen je vriendelijk je telefoonnummer in de mail mee te sturen omdat we er de voorkeur aan geven om in persoon, telefonisch antwoordt te geven op je vraag.  

Sociale netwerken
Via het Facebook, Twitter en linkedIn kun je verbinding maken met ons netwerk. Dit is niet bedoeld voor vragen, afmelding ed.

Deelnamebijdrage: 

 • het bedrag voor de trainingsreis staat vermeld op de website of wordt individueel vastgesteld voor de deelnemer *.
  • met ingang van 2014 gebruiken we een energielezing om voor elke individuele deelnemer de best passende prijs te bepalen. meer hierover kun je lezen op www.5dbc.nl
 • de lesmaterialen 
 • de kosten voor het verblijf op de locatie;
  hierbij zijn inbegrepen; de kosten voor overnachting; ontbijt; lunch en diner; tussendoortjes ed.  

De volgende kosten zijn niet inbegrepen in de deelnamebijdrage en zijn komen voor eigen rekening van de deelnemer: 

 • reiskosten 
 • verzekeringen (medisch, reis, spullen, annulering ed.) 
 • extra uitstapjes die je op eigen initiatief wenst te maken 

Inschrijven & Betalen 

Je bent ingeschreven na inlevering van een ondertekende offerte.  (dit kan online via de offerte)
 

Wanneer je zelf wenst te annuleren  

Wanneer je jouw deelname aan de training wenst te annuleren kunnen wij, hoe graag we ook zouden willen, geen (volledige) restitutie verlenen. Dit heeft te maken met dat wij op basis van de inschrijvingen zelf verplichtingen aangaan. Hieronder vindt je het overzicht van de annuleringsvoorwaarden.  

 

Annuleringsvoorwaarden 

 • Bij annuleren tot 20 weken vóór aanvang krijg je het gehele bedrag van deelname terug minus €60,- reservering en intake kosten. 
 • Om te annuleren in de periode van 20 tot weken vóór aanvang van de training is 1/2 deel van de bijdrage voor deelname verschuldigd.  
 • En bij annulering binnen de periode van 8 weken vóór tot aanvang van de training is restitutie van de deelnamebijdrage niet meer mogelijk.
   
In uitzonderlijke situaties is Mystic Travel bereid een persoonlijke regeling te treffen wanneer wij hiertoe aanleiding zien. Deelnemers kunnen hier geen rechten aan ontlenen. 

 

Voortijdige beëindiging van de training
Indien jij je genoodzaakt voelt de training voortijdig te beëindigen ben je zelf verantwoordelijk voor de terugreis. Gezien de aard van de training zijn wij helaas niet in de gelegenheid je te begeleiden bij je terugreis. Uiteraard zullen wij ons best doen je te ondersteunen waar mogelijk. Er vindt geen restitutie van de deelnamebijdrage plaats.    

 

Restitutie bij onvoldoende deelnemers
De trainingsreis vindt doorgang bij minimaal 4 of 5 deelnemers, afhankelijk van de locatie waar de training plaatsvindt. Wanneer er 6 weken vóór aanvang van de training onvoldoende aanmeldingen zijn, wordt restitutie verleend van de betaalde deelnamebijdrage. We raden je aan om een (eventueel) vliegticket niet eerder te boeken dan dat je van ons de bevestiging hebt gekregen dat de training doorgang vindt. Wij verlenen op deze kosten geen restitutie.   

 

Verzekeringen: 

Annuleringsverzekering
Om teleurstelling te voorkomen raden we aan – een ieder maakt zelf die afweging – zelf een annuleringsverzekering af te sluiten i.v.m. onverhoopte ziekte ed. De premie voor zo’n verzekering is niet hoog. Informeer bij je bank of verzekeringsmaatschappij.  

Reis- ziektekosten- verzekering 

Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor hun reis- en ziektekostenverzekering.  

 

Gezondheid/gebruik van medicijnen/dieet
De deelnemer dient zelf aan te geven of er gezondheidsredenen zijn die  belemmerend kunnen werken in de training.
Wanneer je gebruik maakt van medicijnen of een specifiek dieet volgt, vragen we dit ruim van te voren kenbaar te maken.  

Alcoholgebruik 

Wij raden deelnemers aan om tijdens de training geen alcoholische dranken te nuttigen.