4
5
6
7
8
9
10
11

Wil je zelf een mystiek avontuur beleven?

Dat is wat wij je kunnen bieden.

De magie van de mensheid en Aarde is veel groter, dan veel mensen zich in de beperkte dagelijkse omgeving van wonen en werken, realiseren.

Ook neigen mensen om hun beleving af te stemmen op het tijdsvenster van één leven.

Totdat je op een Pyreneese bergpunt, in een duizend jaar oud kasteel staat. Of wanneer je jezelf onderdompelt, in de magie van een tienduizend jaar oude steencirkel.

Dan voel je de lijnen van het web van tijd, pas echt tot in je vezels. Met de kracht van de Aarde overal om je heen en een adembenemende Melkweg ’s nachts boven je hoofd.

Het opent je hele beleving, waardoor je met meer gemak kunt kijken naar jezelf in relatie tot het grote geheel.

Dit alles zonder drankjes, plantjes, trances of whatever van buitenaf. Neen, gewoon vanuit je eigen bewustzijn. Want dat is waar onze spirituele reizen voor staan.

Magie is de natuurlijke  samenwerking van materie en energie

 • magie is de natuurlijke samenwerking van materie en energie

Op dit punt in de ontwikkeling van Mens en Aarde,

zijn er drie grote veranderingen gaande.

De overgang van groepsbewustzijn naar individueel bewustzijn.

Kenmerkend voor groepsbewustzijn, is dat individuele vrijheden worden opgegeven omwille van de bescherming door de groep.

Het groepsbewustzijn kent een piramide-achtige structuur, waarbij de leider van de groep de uiteindelijke macht heeft. denk aan de directeur, de pastoor, de president, etc.

Vanaf halverwege de vorige eeuw is dit plaats gaan maken voor individueel bewustzijn. Door de verbeterde leefomstandigheden maakte het verlangen naar veiligheid plaats voor het verlangen naar vrijheid.

De toevoeging van ‘bewustzijn’ aan ‘individueel’ maakt duidelijk dat het niet gaat om het ontwikkelen van egocentrisme. Alhoewel dat op het pad van ontwikkeling een onvermijdelijke tussenstap is geweest.

Al honderden en misschien zelfs wel duizenden jaren, leven we in een maatschappij die allerlei vormen zoekt om de bestaande ongelijkheden, te rechtvaardigen. (bron: Thomas Piketty)

Binnen het groepsbewustzijn, kon daardoor de ongelijkheid tussen rijk aan de top en arm aan de onderkant van de piramide, zichzelf in stand houden. Waardoor nu de 26 rijksten meer bezitten dan de armste helft van de wereldbevolking.

Wanneer mensen zich niet bewust zijn van de pure essentie van magie, zijnde de natuurlijke verhouding tussen materie en energie, zullen zij ongelijkheid creëren. Dit betekent dat wanneer het proces van individueel bewustzijn wordt ingezet, automatisch ook de weg naar gelijkheid wordt geopend.

De mens is niet bedoeld om alleen te leven. Hoe zichtbaar maakte de crises, het verlangen van mensen om elkaar te ontmoeten.

De mens is evenmin bestemd om in deze tijd, te leven in gebondenheid. We gaan niet terug naar het pad van de slavernij.

Wat de mens in deze tijd nodig heeft, is verbinding. Want een verbinding kan pas ontstaan na toestemming van beiden en kan verbroken worden, wanneer een van beiden daartoe besluit.

Het is een beweging die zich in de energie al heeft gemanifesteerd, middels de sociale netwerken. De volgende stap is de manifestatie daarvan in de stof.

Het beschikbaar komen van de vijfde dimensie in de persoonlijkheid.

Wanneer de derde dimensie onze stoffelijke werkelijkheid is en de vierde dimensie dat wat we kunnen voelen maar niet vasthouden, wat is dan de vijfde dimensie?

De vijfde dimensie zou je kunnen omschrijven als een extra toevoeging aan het leven dat we al kennen.

Misschien wel de belangrijkste toevoeging, is dat het energetisch centrum in ons lichaam, verschuift van de ‘zonnevlecht’ naar het ‘hart’.

Met de ‘zonnevlecht’ stond de denkende mens voorop. Bij de volgende stap staat de liefdevolle mens voorop.

In het hart komen geest en lichaam bij elkaar. Het is de plaats van rust, waar een natuurlijk evenwicht kan worden ervaren.

Als het hart niet werkt, verliest de geest haar basis en volgt de dood. Als het hart wel werkt, maar de geest niet werkt, dan leidt de mens een ‘comateus’ bestaan.

Op dit moment leven we in een wereld, waarbij energie (denk maar aan de wereld van het geld) en materie (denk maar aan de natuur) uit hun natuurlijk evenwicht zijn.

Het functioneren in een vijf dimensionale werkelijkheid, herstelt het natuurlijk evenwicht tussen materie en energie.

In een vierdimensionale werkelijkheid speelt het verleden een grote rol. Immers het menselijk denkvermogen, behoeft data om zich op de toekomst voor te kunnen bereiden.

Niet eerder in haar bestaan, heeft de mensheid op zo een grote schaal informatie opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan de enorme datacenters van Google.

Omdat het vierdimensionale denken niet de beschikking heeft over de toegang tot het fenomeen ‘tijd’, is dit onvermijdelijk.

In een vijfdimensionale werkelijkheid verlaat de beleving van tijd haar lineaire (twee dimensionale, vooruit en achteruit) karakter.

Waardoor het gemakkelijker wordt om door de tijd ‘heen’ te bewegen.

Het naar de Aarde brengen, van de menselijke ontwikkeling.

Het klinkt wellicht wat vreemd, maar dat wat de mens in het leven doet, vloeit voort uit de bestemming die hij of zij heeft bepaald, alvorens het ‘leven in te komen’.

Wat, gezien de relatief primitieve staat van het menselijk bewustzijn, de beste manier is om de ontwikkeling van de mensheid te leiden.

Door het ontwikkelen van het individuele bewustzijn, is het onvermijdelijk dat de besturing van de menselijke ontwikkeling, op de Aarde gaat plaatsvinden.

Want de mens verliest in deze fase, het vermogen om zich te laten leiden door iets ‘van bovenaf’.

Het leiden van de menselijke ontwikkeling vanaf de Aarde, behoeft een mensheid die op een bewuste wijze met elkaar kan samenwerken.

Een planetaire samenwerking, waarin de natuurlijke principes, die zich al in ons menselijk lichaam laten weerspiegelen, invulling kunnen geven aan de vorm.

Waarbij de lijnen over het perspectief van honderden tot duizenden jaren, kunnen worden uitgezet.

ter illustratie van een ‘buiten’aards principe, is dat de ontwikkeling van onze hoogwaardige kennismaatschappij een tijdspad van circa vierduizend jaar heeft doorlopen.

Erkenning geven aan ‘zielen’ anders dan de menselijke, is een onvermijdelijke stap. Want met het betreden van de vijfde dimensie krijgt de mensheid daar meer en meer mee te maken.

Zo is voor het ontwikkelen van lange termijn (over honderden jaren) visies een samenwerking met de ‘ziel’ van de Aarde belangrijk. Voor vele oude natuurvolken een vanzelfsprekend iets, maar voor de denkende mens iets onbekends.

Vanuit de onbewuste persoonlijkheid, heeft de denkende mens zijn angsten een spookbeelden geprojecteerd op ‘zielen’ anders dan wij kennen. Voor iedere mens die zijn bewustzijn ontwikkelt, wordt duidelijk hoe dat werkt. Ook wordt duidelijk dat elke volgende laag, liefdevoller en verfijnder is dan de laag ervoor.

Dus voor al die aliën conspiracy denkers, lijkt het zinvol een volgende stap in de ontwikkeling van het bewustzijn te zetten. Want de wereldbevolking groeit door, opdat wij onze ervaringen van de planeet af kunnen ontwikkelen.

Grote magie is een proces van Mens en Aarde samen.

Wij bieden spirituele reizen die je bewustzijn ontwikkelen.

Voor wie houdt van magie

op deze schaal

bieden wij prachtige avonturen.

Ω

om jezelf te ontwikkelen

om jouw bijdrage te leveren

om lief te hebben

 • Voor wie houdt van magie
  op deze schaal
  hebben wij
  een prachtig programma.

  om

  jezelf te ontwikkelen
  jouw bijdrage te leveren
  lief te hebben

Ons reisprogramma is een doorlopend avontuur.

Je volgt ons European Trail of Awareness.

the Western Trail

le Mont-Saint-Michel

Glastonbury

Lewis & Harris

Evora

Fundamentals

because

each journey

begins with the first step

Lac du Paradis

the Eastern trail

La Blache

Helvetia

Florence

Transsylvanië

De verschillende krachten, in hun natuurlijke samenhang,

kunnen hanteren is waar ons programma over gaat.

Wat kun je daar mee?

onze programma’s zijn voor mensen die:

Wat kun je daarmee?

onze programma’s zijn voor mensen die:

Soms lijkt er in een korte tijd van alles te veranderen. Ga je door op het oude pad? Welke richtingen zijn er nog meer? Wat is de beste keuze?

Ons avontuur biedt je de gelegenheid om afstand te nemen en zonder de invloed van buitenaf te kijken naar wat je wilt.

Om, temidden van inspirerende plekken,  het overzicht te verkrijgen en jouw beste richting, te bepalen.

We leven in een fascinerend tijdsbeeld. Want de veranderingen die nu gaande zijn, stellen je in staat om heel veel nieuwe aspecten van jezelf te ontwikkelen.

Want overal is de verandering voelbaar, vragen mensen zich af hoe hiermee om te gaan.

Wie de bewegingen van nu weet te integreren in zijn leven, staat als baken van rust en plezier, te midden van een hectische wereld.

Onze programma’s zijn combinaties van persoonlijke ontwikkeling en mystieke ervaringen, op prachtige plekken. Want je kunt lang praten over de grote magie, het ervaren ervan op een krachtige plek, brengt het tot leven.

De ontwikkeling die je tijdens de reizen doormaakt, integreren we  met de opleiding in Nederland. Het geheel vormt een krachtige mix.

Iedere reis heeft een eigen thema. De activiteiten in het programma, verbinden we met ervaringen op de bijzondere plekken die we bezoeken. Waardoor een unieke combinatie ontstaat, van iets doen voor jezelf en tegelijkertijd ook onderdeel zijn van de bewegingen van het grote geheel.

Het doorgronden van de mystiek van het leven is één groot avontuur. Want steeds weer ontdek je nieuwe mogelijkheden. Vergezichten op jezelf, op het verre verleden dat ons mens-zijn heeft gevormd en ook op de high tech wereld, waar we nu in leven.

Alles komt aan bod. Van diepgaande inzichten in het menselijk systeem tot verrijkende visies op de mensheid.

Onze reizen voeren je langs bijzondere krachtplekken op de aarde. Van het Zuid Franse Katharenland tot de steencirkel op het Schotse Lewis & Harris.

We hebben over de jaren, waarin we onze reizen organiseren, een uniek ‘trail of awareness’ in Europa ontsloten. Waarbij we steeds weer kijken naar de bewegingen die er in het klein en in het groot / kosmisch, plaatsvinden.

Voor veel mensen wordt de spirituele geschiedenis van Europa bepaald, door wat ze vanuit de religie, in hun jeugd hebben meegekregen.

Maar hoe zou het zijn, als er ook andere perspectieven zijn. Vol met geheimzinnige verhalen, mysterieuze genootschappen en een heel andere kijk op het leven van Jezus en Maria.

De wereld zou wel eens veel fascinerender kunnen zijn, dan je altijd hebt gedacht.

Hoe meer mensen zichzelf ontwikkelen, hoe relevanter de vraag naar ‘wie ben ik’ wordt.

De snelle veranderingen van de maatschappij en het menselijk systeem, hebben de oude steunpilaren, omver gehaald.

Op reis met Mystic Travel betekent het onbekende tegemoet treden. Hoever durf jij te gaan?

Door de krachtige combinatie van onze buitenlandse reizen en Nederlandse opleiding, bieden we je de gelegenheid, om dit tot in de diepste essentie, bewust te worden.

Avonturiers bewust maken van hun magie

Avonturiers bewust maken van hun magie

Fundamentals

het hele menselijke potentieel.

Wat je al weet, dat hoeven we je niet meer uit te leggen. Daarna begint de ontwikkeling:

Het verschil tussen bewust en onbewust handelen gaat niet over de vraag, of je nadenkt over hetgeen je doet. Het is de afstemming van waaruit je iets doet, die bepaalt of het bewust of onbewust is.

Kenmerkend voor een bewuste afstemming, is dat je terwijl je iets doet, je er tegelijkertijd naar kunt kijken. Waardoor je niet verstrikt raakt in automatische reacties en steeds de keuze vrijheid hebt om wel of niet door te gaan.

Dat heeft een enorme impact op het menselijk gedrag. Onbewust gedrag veroorzaakt een angstig, sterk reagerend, overmatige piekerend, versuft en een op macht of onmacht gebaseerd gevoel. Het is hoe de meerderheid van de mensheid, op dit moment vaak in het leven staat.

Het leren herkennen hiervan, opent de deur voor een hele reeks nieuwe inzichten.

De mensheid beweegt zich in meerdere dimensies. De derde dimensie omvat alles wat je vast kunt houden. Het is de laag van de materie.

In de vierde dimensie beweegt zich, dat wat je niet kunt vast houden en wel kunt voelen. Denk bijvoorbeeld aan de wind, aan klank, je aandacht enzovoorts.

Het begrip energie gebruiken we, om dat wat zich in de vierde dimensie bevindt, te kunnen hanteren. Wanneer je bewustzijn groeit in hetgeen zich in deze onzichtbare vierde dimensie afspeelt, ga je ontdekken dat het grootste deel van ons gedrag hier wordt bepaald.

Het is de relatie tussen de derde dimensie van de materie en de vierde dimensie van de energie, die ten grondslag ligt aan alles wat er zich van micro tot meta niveau, in deze wereld afspeelt. Hier bevindt zich de sleutel van jouw magie.

Ieder mens heeft de beschikking over twee krachten.

De uitgaande kracht, ook wel daadkracht of mannelijke kracht genoemd.

De ontvankelijke kracht, ook wel aantrekkingskracht of vrouwelijke kracht genoemd.

In alles wat we doen, maken we gebruik van een mix van deze beide krachten. Waarbij in deze tijd de mannelijke kracht hoger wordt gewaardeerd, dan de vrouwelijke kracht. Een verkoper die van achter zijn bureau tegen zijn baas zegt, dat hij zijn aantrekkingskracht inzet, zal al snel vreemd worden aangekeken.

Toch is aantrekkingskracht essentieel. Want zonder de zwaartekracht (= aantrekkingskracht) zou de mensheid door de ruimte zweven. Nu nog ontdekken hoe deze te gebruiken.

Het is in ons professionele bestaan, waar we als nergens anders, worden geconfronteerd met menselijk gedrag.

Dat maakt het begrijpen van menselijk gedrag, tot misschien wel een van de meest belangrijke inzichten in je leven.

Rondom het begrijpen van menselijk gedrag, hangt een beeld dat je daarvoor op zijn minst een studie psychologie moet hebben gevolgd. En dat je het dan, nog uiterst moeizaam kunt bevatten.

Dat komt omdat in deze tijd, de wetenschappelijke wereld zich heeft gefixeerd in de derde/ materiële dimensie. Onhandig, wanneer het grootste deel van gedrag in de vierde dimensie ontstaat.

Wie de moeite neemt om zich daarin te verdiepen, zal ontdekken dat het best eenvoudig is. Gewoon toegankelijk, voor gewone mensen om er dagelijks mee te kunnen werken..

We leven in een tijd waarin daadkracht, doorzettingsvermogen, verstandelijke ontwikkeling en technologie hoog worden gewaardeerd. Dit zijn allemaal aspecten gerelateerd aan de mannelijke kracht van een mens.

Wie zich realiseert dat we in essentie ‘voelende wezens’ zijn, kan ontdekken dat al die mannelijke aspecten slechts een van de manieren zijn, om met het menselijk systeem te werken.

Er ligt nog een heel scala aan menselijk potentieel te wachten, totdat we het gaan gebruiken. Denk aan intuïtie, innerlijk weten, helder zien, transformeren en ga nog maar even door.

Intellect is het gevolg van je ‘gevoel’ op één specifieke manier, door je systeem leiden. Daarnaast zijn er nog vele anderen, de moeite waard om te ontdekken.

In lijn met de voorgaande punten, hebben we in deze tijd één manier tot de belangrijkste manier van creatie ontwikkeld.

Dat noemen we doelgerichte creatie. Er is een probleem en dat moet zo snel en efficiënt mogelijk worden opgelost.

Vanuit een breder perspectief tamelijk onhandig. Het leidt tot verspilling van energie en overbelasting van je lichaam en de Aarde.

Wie magie wil bedrijven, heeft een andere vorm van creatie nodig. Één waarin de relatie tussen materie en energie, vrouwelijke en mannelijke kracht harmonieus met elkaar samenwerken. Dat is waar Aardse magie over gaat.

 • Utrecht

  De Werfeling

 • Katharenland

  Lac du Paradis

  Katharenland

 • Provence

  La Blache

 • Portugal

  Evora

  Portugal

Fundamentals

het hele menselijke potentieel.

Wat je al weet, dat hoeven we je niet meer uit te leggen.
Daarna begint de ontwikkeling:

Het verschil tussen bewust en onbewust handelen gaat niet over de vraag, of je nadenkt over hetgeen je doet. Het is de afstemming van waaruit je iets doet, die bepaalt of het bewust of onbewust is.

Kenmerkend voor een bewuste afstemming, is dat je terwijl je iets doet, je er tegelijkertijd naar kunt kijken. Waardoor je niet verstrikt raakt in automatische reacties en steeds de keuze vrijheid hebt om wel of niet door te gaan.

Dat heeft een enorme impact op het menselijk gedrag. Onbewust gedrag veroorzaakt een angstig, sterk reagerend, overmatige piekerend, versuft en een op macht of onmacht gebaseerd gevoel. Het is hoe de meerderheid van de mensheid, op dit moment vaak in het leven staat.

Het leren herkennen hiervan, opent de deur voor een hele reeks nieuwe inzichten.

De mensheid beweegt zich in meerdere dimensies. De derde dimensie omvat alles wat je vast kunt houden. Het is de laag van de materie.

In de vierde dimensie beweegt zich, dat wat je niet kunt vast houden en wel kunt voelen. Denk bijvoorbeeld aan de wind, aan klank, je aandacht enzovoorts.

Het begrip energie gebruiken we, om dat wat zich in de vierde dimensie bevindt, te kunnen hanteren. Wanneer je bewustzijn groeit in hetgeen zich in deze onzichtbare vierde dimensie afspeelt, ga je ontdekken dat het grootste deel van ons gedrag hier wordt bepaald.

Het is de relatie tussen de derde dimensie van de materie en de vierde dimensie van de energie, die ten grondslag ligt aan alles wat er zich van micro tot meta niveau, in deze wereld afspeelt. Hier bevindt zich de sleutel van jouw magie.

Ieder mens heeft de beschikking over twee krachten.

De uitgaande kracht, ook wel daadkracht of mannelijke kracht genoemd.

De ontvankelijke kracht, ook wel aantrekkingskracht of vrouwelijke kracht genoemd.

In alles wat we doen, maken we gebruik van een mix van deze beide krachten. Waarbij in deze tijd de mannelijke kracht hoger wordt gewaardeerd, dan de vrouwelijke kracht. Een verkoper die van achter zijn bureau tegen zijn baas zegt, dat hij zijn aantrekkingskracht inzet, zal al snel vreemd worden aangekeken.

Toch is aantrekkingskracht essentieel. Want zonder de zwaartekracht (= aantrekkingskracht) zou de mensheid door de ruimte zweven. Nu nog ontdekken hoe deze te gebruiken.

Het is in ons professionele bestaan, waar we als nergens anders, worden geconfronteerd met menselijk gedrag.

Dat maakt het begrijpen van menselijk gedrag, tot misschien wel een van de meest belangrijke inzichten in je leven.

Rondom het begrijpen van menselijk gedrag, hangt een beeld dat je daarvoor op zijn minst een studie psychologie moet hebben gevolgd. En dat je het dan, nog uiterst moeizaam kunt bevatten.

Dat komt omdat in deze tijd, de wetenschappelijke wereld zich heeft gefixeerd in de derde/ materiële dimensie. Onhandig, wanneer het grootste deel van gedrag in de vierde dimensie ontstaat.

Wie de moeite neemt om zich daarin te verdiepen, zal ontdekken dat het best eenvoudig is. Gewoon toegankelijk, voor gewone mensen om er dagelijks mee te kunnen werken..

We leven in een tijd waarin daadkracht, doorzettingsvermogen, verstandelijke ontwikkeling en technologie hoog worden gewaardeerd. Dit zijn allemaal aspecten gerelateerd aan de mannelijke kracht van een mens.

Wie zich realiseert dat we in essentie ‘voelende wezens’ zijn, kan ontdekken dat al die mannelijke aspecten slechts een van de manieren zijn, om met het menselijk systeem te werken.

Er ligt nog een heel scala aan menselijk potentieel te wachten, totdat we het gaan gebruiken. Denk aan intuïtie, innerlijk weten, helder zien, transformeren en ga nog maar even door.

Intellect is het gevolg van je ‘gevoel’ op één specifieke manier, door je systeem leiden. Daarnaast zijn er nog vele anderen, de moeite waard om te ontdekken.

In lijn met de voorgaande punten, hebben we in deze tijd één manier tot de belangrijkste manier van creatie ontwikkeld.

Dat noemen we doelgerichte creatie. Er is een probleem en dat moet zo snel en efficiënt mogelijk worden opgelost.

Vanuit een breder perspectief tamelijk onhandig. Het leidt tot verspilling van energie en overbelasting van je lichaam en de Aarde.

Wie magie wil bedrijven, heeft een andere vorm van creatie nodig. Één waarin de relatie tussen materie en energie, vrouwelijke en mannelijke kracht harmonieus met elkaar samenwerken. Dat is waar Aardse magie over gaat.

 • Utrecht

  De Werfeling

 • Katharenland

  Lac du Paradis

  Katharenland

 • Provence

  La Blache

 • Portugal

  Evora

  Portugal

 • le Mont-Saint-Michel

  Frankrijk

 • Glastonbury

  Engeland

  Glastonbury

 • Lewis & Harris

  Schotland

the Western Trail

de geboorte van iets nieuws

Ben je klaar om de volgende laag te integreren in je persoonlijkheid?

We zijn meer dan onze Aardse verschijningsvorm. Je zou kunnen zeggen dat mensen kosmische wezens zijn, met een menselijke persoonlijkheid. Of anders gezegd: ‘je bent een ziel en je hebt een lichaam’.

Dat is gemakkelijker gezegd dan gevoeld. Want voor veel mensen geldt, dat het fenomeen ‘ziel’ een zeer abstract of ongrijpbaar iets is.

Toch zal iemand die de Aardse magie heeft ontdekt, hier al minder vreemd tegenover staan. Want de ervaringen tot nu toe, maken het welhaast onvermijdelijk dat er meer moet zijn. Dat is waar de kosmische magie begint.

Vanuit de gedachte dat we een ziel zijn en een lichaam hebben, is het denkbaar dat de balans tussen die twee verstoord kan zijn.

Professioneel zijn we vaak gewend om veel aandacht te besteden aan de mentale wereld. Privé werkt het vaak andersom.

In deze stap van je ontwikkeling, zul je deze beiden met elkaar in balans moeten brengen. Want wat je buiten jezelf wilt neerzetten, vraagt om eerst in jezelf te doorgronden.

Net zoals geldt voor veel andere natuurlijke verschijnselen, bestaat er ook een ‘natuurwet’ die de relatie tussen materie en energie weergeeft.

Wie kosmische magie wil bedrijven, heeft er belang bij deze natuurwet te ontdekken. Het ligt namelijk ten grondslag aan creaties die zichzelf, duurzaam in stand kunnen houden. Het is een inzicht dat beschikbaar komt, wanneer je voldoende onvoorwaardelijke liefde in jezelf, hebt ontwikkeld.

Het is een belangrijk fundament, onder de economie van morgen.

Wanneer je jouw kracht naar buiten toe neer wilt zetten, dan is het belangrijk om hem eerst innerlijk te begrijpen.

Wat is de rode draad in jouw leven? Wat maakt dat je doet wat je doet?

Met welke bestemming  ben je dit leven in gekomen en waar sta je nu? Het doorgronden van het concept bestemming is een belangrijke stap op je pad.

Het verbreedt je perspectief op wat er om je heen gebeurt en legt de verantwoordelijkheid voor je eigen leven, nog meer in eigen handen.

Bij het ontwikkelen van jouw kosmische magie, zul je ervaren dat er vermogens in jezelf beschikbaar komen, waarvan je tot dat moment niet bewust was.

Het zijn vermogens die belangrijk zijn, om jouw creaties neer te kunnen zetten.

We kennen twee vormen van autoriteit. De kunstmatige en de natuurlijke.

Kunstmatige autoriteit heb je door middel van een rol, beroep, wetgeving, titel, macht of bezit. Anderen kunnen het wel zien of horen, maar niet voelen.

Natuurlijke autoriteit komt van binnenuit. Het is een uitstraling die anderen voelen, zonder dat je er iets voor nodig hebt.

Het is wat je in dit programma ontwikkelt.

Het ontwikkelen van kosmische magie gaat altijd gepaard, met het neerzetten daarvan in de wereld om je heen.

Dat kan zijn in de vorm van nieuwe creaties in je werk, in je vriendengroep, in een maatschappelijke omgeving, of waar dan ook passend voor jou.

Want kosmische magie bedrijf je niet in een schemerige achterkamer. Die staat vol zichtbaar in je dagelijkse wereld.

the Western Trail

de geboorte van iets nieuws

Ben je klaar om de volgende

laag te integreren in je persoonlijkheid?

We zijn meer dan onze Aardse verschijningsvorm. Je zou kunnen zeggen dat mensen kosmische wezens zijn, met een menselijke persoonlijkheid. Of anders gezegd: ‘je bent een ziel en je hebt een lichaam’.

Dat is gemakkelijker gezegd dan gevoeld. Want voor veel mensen geldt, dat het fenomeen ‘ziel’ een zeer abstract of ongrijpbaar iets is.

Toch zal iemand die de Aardse magie heeft ontdekt, hier al minder vreemd tegenover staan. Want de ervaringen tot nu toe, maken het welhaast onvermijdelijk dat er meer moet zijn. Dat is waar de kosmische magie begint.

Vanuit de gedachte dat we een ziel zijn en een lichaam hebben, is het denkbaar dat de balans tussen die twee verstoord kan zijn.

Professioneel zijn we vaak gewend om veel aandacht te besteden aan de mentale wereld. Privé werkt het vaak andersom.

In deze stap van je ontwikkeling, zul je deze beiden met elkaar in balans moeten brengen. Want wat je buiten jezelf wilt neerzetten, vraagt om eerst in jezelf te doorgronden.

Net zoals geldt voor veel andere natuurlijke verschijnselen, bestaat er ook een ‘natuurwet’ die de relatie tussen materie en energie weergeeft.

Wie kosmische magie wil bedrijven, heeft er belang bij deze natuurwet te ontdekken. Het ligt namelijk ten grondslag aan creaties die zichzelf, duurzaam in stand kunnen houden. Het is een inzicht dat beschikbaar komt, wanneer je voldoende onvoorwaardelijke liefde in jezelf, hebt ontwikkeld.

Het is een belangrijk fundament, onder de economie van morgen.

Wanneer je jouw kracht naar buiten toe neer wilt zetten, dan is het belangrijk om hem eerst innerlijk te begrijpen.

Wat is de rode draad in jouw leven? Wat maakt dat je doet wat je doet?

Met welke bestemming  ben je dit leven in gekomen en waar sta je nu? Het doorgronden van het concept bestemming is een belangrijke stap op je pad.

Het verbreedt je perspectief op wat er om je heen gebeurt en legt de verantwoordelijkheid voor je eigen leven, nog meer in eigen handen.

Bij het ontwikkelen van jouw kosmische magie, zul je ervaren dat er vermogens in jezelf beschikbaar komen, waarvan je tot dat moment niet bewust was.

Het zijn vermogens die belangrijk zijn, om jouw creaties neer te kunnen zetten.

We kennen twee vormen van autoriteit. De kunstmatige en de natuurlijke.

Kunstmatige autoriteit heb je door middel van een rol, beroep, wetgeving, titel, macht of bezit. Anderen kunnen het wel zien of horen, maar niet voelen.

Natuurlijke autoriteit komt van binnenuit. Het is een uitstraling die anderen voelen, zonder dat je er iets voor nodig hebt.

Het is wat je in dit programma ontwikkelt.

Het ontwikkelen van kosmische magie gaat altijd gepaard, met het neerzetten daarvan in de wereld om je heen.

Dat kan zijn in de vorm van nieuwe creaties in je werk, in je vriendengroep, in een maatschappelijke omgeving, of waar dan ook passend voor jou.

Want kosmische magie bedrijf je niet in een schemerige achterkamer. Die staat vol zichtbaar in je dagelijkse wereld.

 • le Mont-Saint-Michel

  Frankrijk

 • Glastonbury

  Engeland

  Glastonbury

 • Lewis & Harris

  Schotland

the Eastern trail

creatie van bron

De een noemt het meesterschap,
de ander noemt het verlichting. Ons maakt het niet uit.
De poort van het ego staat hier.

Informatie stelt je in staat, om jouw unieke oneindige magie te bedrijven.

Alle informatie is beschikbaar, voor wie de sleutel van onvoorwaardelijke liefde weet te hanteren.

We leven in een universum met twee polen. Dag en nacht, licht en donker, je vindt het overal.

Dat maakt dat we dingen doen waar we trots op zijn en dingen die we afwijzen. Het liefdevol kunnen hanteren van zwarte en witte creaties, in verbinding met elkaar, stelt je in staat, om de uiterste grenzen van je kracht te leren kennen.

Het veld waarin we ervaren, bestaat uit veel meer dimensies dan de stoffelijke derde en niet stoffelijke vierde dimensie.

Maar net als de fysieke derde dimensie, zijn ook al die andere dimensies vol van leven. We beïnvloeden elkaar, zijn met elkaar verbonden en de uitgestrektheid is bijna oneindig.

De weg naar oneindige magie, beweegt al zo lang als de mensheid, door de vallei van dimensies.

De systemen die je op Aarde tegenkomt, zijn vanuit een menselijk perspectief, best complex.

Probeer maar eens, om in je eentje de complete Nederlandse Belastingdienst, te doorgronden.

Wie zijn magie verder wil ontwikkelen, heeft vormen nodig om met complexe structuren om te kunnen gaan. We hebben ze voor je.

Soms zijn creaties zo complex en gefixeerd, dat je de krachtigste magie nodig hebt, die in het universum beschikbaar is.

Vergeving is een van de krachtigste vormen, die er in het universum zijn om dingen los te maken.

Ontdek de schoonheid, die vrijkomt bij het hanteren van de magie van vergeving.

Wie de magie van het oneindige wil begrijpen, zal over de grenzen van leven en dood moeten gaan.

Want ook hier geldt dat je er lang over kunt praten, maar dat het de ervaring is, die het omzet van kennis naar wijsheid.

Gelukkig hoef je daar in deze tijd niet meer fysiek voor te sterven. Het menselijk systeem is inmiddels zover ontwikkeld, dat je deze inzichten gewoon in een bewuste staat van zijn, kunnen opdoen. (zonder gebruik van externe hulpmiddelen!)

Want oneindige magie hanteert tijdspatronen, die voorbij gaan aan de lijnen, die we in deze wereld gewend zijn.

Het meest waardevolle instrument op het pad van jouw ontwikkeling, is je ego.

Maar wie oneindige magie wil ontwikkelen, zal ook door deze laatste poort, heen moeten gaan.

Waarna je de wereld van oneindige magie, zult betreden.

 • La Blache

  Provence

 • Florence

  Italië

  Florence

 • Helvetia

  Zwitserland

 • Transsylvanië

  Roemenië

  Transsylvanië

the Eastern trail

creatie van bron

De een noemt het meesterschap, de ander noemt het verlichting.
Ons maakt het niet uit.
De poort van het ego staat hier.

Informatie stelt je in staat, om jouw unieke oneindige magie te bedrijven.

Alle informatie is beschikbaar, voor wie de sleutel van onvoorwaardelijke liefde weet te hanteren.

We leven in een universum met twee polen. Dag en nacht, licht en donker, je vindt het overal.

Dat maakt dat we dingen doen waar we trots op zijn en dingen die we afwijzen. Het liefdevol kunnen hanteren van zwarte en witte creaties, in verbinding met elkaar, stelt je in staat, om de uiterste grenzen van je kracht te leren kennen.

Het veld waarin we ervaren, bestaat uit veel meer dimensies dan de stoffelijke derde en niet stoffelijke vierde dimensie.

Maar net als de fysieke derde dimensie, zijn ook al die andere dimensies vol van leven. We beïnvloeden elkaar, zijn met elkaar verbonden en de uitgestrektheid is bijna oneindig.

De weg naar oneindige magie, beweegt al zo lang als de mensheid, door de vallei van dimensies.

De systemen die je op Aarde tegenkomt, zijn vanuit een menselijk perspectief, best complex.

Probeer maar eens, om in je eentje de complete Nederlandse Belastingdienst, te doorgronden.

Wie zijn magie verder wil ontwikkelen, heeft vormen nodig om met complexe structuren om te kunnen gaan. We hebben ze voor je.

Soms zijn creaties zo complex en gefixeerd, dat je de krachtigste magie nodig hebt, die in het universum beschikbaar is.

Vergeving is een van de krachtigste vormen, die er in het universum zijn om dingen los te maken.

Ontdek de schoonheid, die vrijkomt bij het hanteren van de magie van vergeving.

Wie de magie van het oneindige wil begrijpen, zal over de grenzen van leven en dood moeten gaan.

Want ook hier geldt dat je er lang over kunt praten, maar dat het de ervaring is, die het omzet van kennis naar wijsheid.

Gelukkig hoef je daar in deze tijd niet meer fysiek voor te sterven. Het menselijk systeem is inmiddels zover ontwikkeld, dat je deze inzichten gewoon in een bewuste staat van zijn, kunnen opdoen. (zonder gebruik van externe hulpmiddelen!)

Want oneindige magie hanteert tijdspatronen, die voorbij gaan aan de lijnen, die we in deze wereld gewend zijn.

Het meest waardevolle instrument op het pad van jouw ontwikkeling, is je ego.

Maar wie oneindige magie wil ontwikkelen, zal ook door deze laatste poort, heen moeten gaan.

Waarna je de wereld van oneindige magie, zult betreden.

 • La Blache

  Provence

 • Florence

  Italië

  Florence

 • Helvetia

  Zwitserland

 • Transsylvanië

  Roemenië

  Transsylvanië

Wil je hier meer van weten?

Bezoek dan onze moeder-site

Het Magisch Hart

 met alle informatie over:

data – lestijden – prijzen – groepen – reizen – locaties

de gehele community